Oded B

September 23 2022

תמ”א 38 הוא אחד הטרנדים הלוהטים ביותר בשוק הנדל”ן ולא סתם המדינה מעודדת פרויקטים של תמ”א 38 בהליכי בנייה מהירים יחסית לעומת בנייה של בניינים חדשים. אז מ...

Oded B3 min read